Brabant als proeftuin voor innovatie

13-01-2022

In het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 staan alle ambities en doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De Uitvoeringsagenda Landbouw en Voedsel 2022-2023 is een eerste belangrijke stap in het realiseren ervan. Hierin staat de aanpak geformuleerd en welke projecten en activiteiten er worden uitgevoerd.

Alles wat op ons bord terecht komt, is geproduceerd, verwerkt en bereid door de landbouw en voedselketen. Van melkveehouder, akkerbouwer en suikerfabriek tot slachterij, groenteman of aardbeienteler. Zonder al deze bedrijven, geen voedsel op ons bord. Hoe maken we die keten toekomstbestendig en duurzaam? Hoe produceren en consumeren we in evenwicht met landschap en natuur, met water en bodem, met mens en dier? Hoe kunnen we voorop blijven lopen? Dat vraagt om structurele veranderingen. En om innovatie, dat is de basis van vernieuwing en verduurzaming van de sector. Een weg met de nodige uitdagingen, maar ook met enorme kansen die we optimaal willen benutten.

Daarom heeft de provincie een nieuw beleidskader opgesteld, dat 8 april 2022 jl. is vastgesteld door Provinciale Staten. In dat beleidskader schetsen we hoe we onze voedseltoekomst vorm willen geven. Zodat alle betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn en nieuw perspectief krijgen. Zodat we trots kunnen zijn op onze duurzame boeren en innovatieve voedselverwerkers. En we allemaal waarderen wat er op ons bord ligt. Samen creëren we een keten die innovatief, waardevol, circulair en verbonden is. Daarmee voeden we onszelf, onze samenleving en onze toekomst.

 

Updates

Innovatie biedt nieuwe kansen voor de samenleving, landschap en natuur en voor de sector zelf. In een 2e (online) bijeenkomst van Tour de Brabant Landbouw & Voedsel op 16 febr. as. nemen we de kansen van innovatie in de sector onder de loep.

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in ons DNA en is de basis voor de Brabantse economie. Het is dan ook aan ons om de toon te zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Innovatie biedt hierin nieuwe kansen; voor de samenleving, landschap en natuur en voor de sector zelf. In een 2e (online) bijeenkomst van Tour de Brabant Landbouw & Voedsel, willen we met beleidsmakers- en beinvloeders en ketenpartners de kansen van innovatie voor de sector onder de loep nemen.

Doet u mee? Woensdag 16 febr. 14.00-17.00 uur

Highlights uit het programma zijn:

  • Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie, ministerie LNV met een beschouwing over aanknopingspunten voor het Rijk en het nieuwe Bestuursakkoord
  • Wim de Laat, The Protein Brewery over de Eiwittransitie
  • Ruud Tijssens, directeur Public & Cooperative Affairs Agrifirm over Innovatieve stalsystemen
  • Jan van Rijsingen, Executive Director at Fishion BV over Future food
  • Arend Koekkoek, PixelFarmingRobotics over innovatieve en duurzame teelten

Bekijk hier het volledige programma en meld u direct aan:

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden. U kunt zich niet meer aanmelden.
Wel kunt u de bijeenkomst hier terug kijken.

Beleidskader Landbouw & Voedsel

Samen met alle partners werken we aan het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Dit beleidskader geeft aan wat voor voedselprovincie we willen, kunnen en moeten zijn. Het startpunt voor een koers die leidt naar een nieuw landbouw- en voedselsysteem: slim, circulair, waardevol en verbonden. Dit betekent: samen op zoek naar een nieuwe balans tussen economie, ecologie en maatschappij.

Tijdens een ‘Tour de Brabant’ eerder dit jaar hebben we een groot aantal belanghebbenden gesproken over de toekomst van het Brabantse landbouw- en voedselsysteem. Deze inbreng is van grote waarde geweest voor de totstandkoming van het (concept) beleidskader.

Naar de uitvoering

Nu breekt een nieuwe fase aan, die vraagt om een vertaalslag naar uitvoering. Wat is er nodig om de ambities en doelstellingen van het beleidskader te realiseren? Wat betekent dit voor de provincie, onze partners, ondernemers en burgers? Graag geven we onze Tour de Brabant een vervolg door het (ontwerp) beleidskader toe te lichten en het gesprek met elkaar aan te gaan over de uitvoering.

Hartelijke groet, mede namens

Martijn van Gruijthuijsen, (gedeputeerde Economie, Kennis- en talentontwikkeling),

Elies Lemkes- Straver, (gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart)

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.