Evaluaties LIB

Sinds 1995 is het LIB ingesteld voor periodes van 4 jaar, welke worden afgesloten met een evaluatie. De opeenvolgende evaluatoren (de Zeeuw, 1995-1999; Veerman, 1999-2002; Röling, 2004-2007; Zachariasse, 2007-2010; Grin & Schot 2010-2014) waren dermate positief over het LIB dat ze adviseerden om het voort te zetten.

De evaluaties gingen gepaard met adviezen voor verbetering, zoals strategische verdieping, institutionele inbedding, verbreding van het aantal betrokkenen, betere communicatie, opschaling, meer radicale innovaties en het instellen van een LIB-plus. Ook was er aandacht voor nieuwe inhoudelijke accenten, zoals biologische landbouw of eiwittransitie. Veel van deze adviezen zijn opgevolgd, zoals het organiseren van themabijeenkomsten, de instelling van een maatschappelijke adviesraad en de adoptie van het transitieperspectief. Door goed gebruik te maken van deze adviezen heeft LIB laten zien een lerende organisatie te zijn.

Evaluatie 2015-2018

De laatste evaluatie van Prof. dr. ir. Katrien Termeer (WUR en Kroonlid SER) is geen trendbreuk en sluit zich aan bij de conclusies van eerdere evaluaties.

Katrien Termeer:

“LIB is uniek, doet uitstekend werk, wordt hoog gewaardeerd en is bovenal van grote betekenis voor de landbouw transitie in Noord-Brabant, inclusief de bredere agro-food sector en het landelijk gebied.” 

Lees ook het artikel 'Katrien Termeer onderzoekt hoe je vooruit blijft gaan in complexe transities' (20-01-2020) op overheidvannu.nl.

Evaluatie 2011-2014

De provincie en de ZLTO gaven in de LIB-stuurgroep van 25 juni 2014 gezamenlijk opdracht voor een interne evaluatie en een externe evaluatie aan prof. John Grin en prof. Johan Schot over de periode 2011-2014. Het doel was een oordeel te vormen over de bereikte resultaten van de LIB-werkzaamheden. Verder levert de evaluatie inzichten op voor discussies en oordeelsvorming over de toekomstige rol van het LIB binnen de transitieopgave 'Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020', inclusief het Innovatieprogramma Agrofood.

In onderstaande film een verslag van de evaluatie.

Bekijk het filmpje door op de pijl te klikken

 

 

 

Cookie-instellingen