Agroforestry voordelen

Agroforestry kent voordelen op 4 terreinen.

Ecologische voordelen

 • minder watergebruik
  bomen houden water beter vast, boomwortels brengen water naar hogere, drogere lagen en het klimaat tussen bomen is koeler
 • minder bodemerosie
  betere waterinfiltratie en wind wordt tegengehouden
 • betere waterkwaliteit
  boomwortels vangen mineralen op
 • klimaatmitigatie
  vastleggen van CO2 in hout en wortels wat klimaatopwarming tegengaat
 • klimaatadaptatie
  betere waterafvoer tijdens natte periodes omdat de wortels water dieper de grond in brengen
 • minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
  natuurlijke vijanden in bomen houden ziekten en plagen in toom

Economische voordelen

 • hoger rendement
  efficiëntere omgang met licht, water en voedingsstoffen laat een rendementsverhoging van soms wel 25% zien en extreme weesomstandigheden worden getemperd
 • betere kwaliteit gewassen
  dankzij een betere bodemvruchtbaarheid en grotere biodiversiteit neemt de kwaliteit van de gewassen toe
 • diversificatie van inkomsten
  bomen produceren hout, vruchten, noten en bladeren

Landschappelijke voordelen

 • aantrekkelijker agrarisch landschap
 • versterken biodiversiteit

Sociale voordelen

 • meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme
 • gezondere plantaardige voeding, mogelijkheden om betrokkenheid consument bij voedselproductie te versterken
Cookie-instellingen