Brabant start offensief om vraag naar biologisch en lokaal geproduceerd voedsel te stimuleren

22-12-2022

De provincie Noord-Brabant streeft naar 15% biologisch landbouwareaal in 2030. Een belangrijk obstakel voor Brabantse boeren om om te schakelen is de vraag naar biologische producten. Daarom start de provincie een offensief om de vraag naar biologisch (en lokaal) geproduceerd voedsel een impuls te geven. Via de eigen catering en van zoveel mogelijk andere Brabantse overheden.

Elies Lemkes-Straver: “Biologisch voedsel heeft tal van voordelen: het past in een gezonde levensstijl, het wordt op een gezonde duurzame manier geproduceerd en het draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Toch is het biologische aandeel in de huidige Brabantse landbouw nog geen 3%. In het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 hebben we de ambitie uitgesproken om dit in Brabant te laten groeien naar 15%. Omdat de vraag naar biologische producten achterblijft, vinden we het belangrijk dit zelf een impuls te geven. En dat begint bij onszelf: door zelf de vraag naar biologische én naar lokale productente stimuleren. Want onze Brabantse boeren maken prachtige producten, die ook nog eens minder voedselkilometers hebben. Stimuleren van de vraag hiernaar doen we via onze catering en we vragen zoveel mogelijk Brabantse overheden met ons mee te doen.”

Intentieverklaring Biologische en lokale bedrijfscatering

Met de intentieverklaring Biologische en lokale bedrijfscatering daagt de Provincie Noord-Brabant Brabantse overheden uit om zich te committeren aan de ambitie om minstens 50% van hun bedrijfscatering biologisch en/of lokaal in te kopen per 2026. Ook bedrijven zijn echter van harte welkom, want een grotere vraag naar biologische producten is van belang om het aandeel biologische landbouw te laten groeien. Dat geven Brabantse boeren aan en blijkt eveneens uit successen elders. In Denemarken heeft Elies Lemkes gezien dat een belangrijke rol voor de overheid niet alleen ligt bij het faciliteren van biologische landbouw, maar ook bij het stimuleren van de vraag naar biologische producten. “Daarvoor moeten we zelf het goede voorbeeld geven. En samenwerken: tussen overheid en producenten, onderwijs en retail, maar vooral ook tussen de gangbare en de biologische sector. Deel de geleerde lessen met elkaar, zodat iedereen ervan kan profiteren.”

Minister opent symposium Biologisch in Brabant

Het tekenen van de intentieovereenkomst en het delen van belangrijke lessen zal plaatsvinden tijdens een symposium, op 18 januari 2023 tijdens de Biobeurs in ’s-Hertogenbosch. Tijdens dit symposium zal minister Adema van LNV het Nationaal Strategisch actieplan biologische productie en consumptie toelichten. Daarna zal het provinciale programma zich toespitsen op de rol die catering daarin speelt. Er worden concrete handvatten gegeven voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering. Met best practices, informatie over inkoop en aanbestedingen, hobbels en de manier om deze te nemen, bewezen voordelen. Vervolgens zal Brabant met de intentieverklaring Biologische en lokale bedrijfscatering meteen de daad bij het woord voegen.

Bekijk hier het programma en meld u aan

Afbeeldingen

Biologisch in Brabant

Cookie-instellingen