Biologische Inkoop Bedrijfscatering

Om de vraag naar biologische producten te stimuleren is door de provincie Noord-Brabant de intentieverklaring Biologische en lokale Inkoop Bedrijfscatering geïnitieerd. Daarmee daagt zij organisaties – zowel publieke instellingen als commerciële bedrijven – uit om zich te committeren aan de ambitie om binnen drie jaar minstens 50% van hun bedrijfscatering biologisch, en het liefst lokaal, in te kopen.

Biologische voeding past niet alleen in een gezonde levensstijl. Het is ook beter voor de biodiversiteit, het klimaat, dierenwelzijn en de bodem- en waterkwaliteit. De meeste mensen zijn zich bewust van de voordelen van biologisch eten. We weten óók dat veel organisaties en bedrijven – zowel afnemers als leveranciers – bereid zijn om stappen te zetten in het verduurzamen van het aanbod in bedrijfsrestaurant of kantine. 

Bekijk de folder

Biologisch en lokaal inkopen

Om de omslag te maken is steun nodig vanuit de maatschappij en de consument. Door biologisch – en liefst Brabants – in te kopen steun je de boeren in de buurt om biologisch te gaan en blijven produceren. En zorgen we voor een geleidelijke en gelijkmatige stijging van vraag én aanbod. Ofwel: duurzame ontwikkeling voor de lange termijn. Samen voor een mooi Brabant.

Goed voor jouw organisatie

Biologische en lokale bedrijfscatering is daarnaast voor jouw organisatie een belangrijke stap richting een gezond imago, verantwoordelijkheid op het vlak van MVO en een investering met rendement in het gedrag en betrokkenheid van je medewerkers. 

Meedoen

Organisaties die interesse hebben om de intentieverklaring te tekenen, kunnen contact opnemen via landbouwenvoedsel@brabant.nl.  

Bekijk de intentieverklaring Biologische en lokale bedrijfscatering

Community

Met de ondertekenaars van de intentieverklaring vormen we een betrokken community van professionals die die broodnodige impuls mee mogelijk maken. Inkopers krijgen ook ondersteuning. Op maat: samen met de partners kijken we waar behoefte aan is. En we zetten een kennisplatform op, zodat deelnemende organisaties kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen. Want: we willen echt resultaat zien.

Meer informatie over biologische bedrijfscatering:
-    Wat is biologisch?
-    De kansen van biologisch voor jouw bedrijf
-    Aan de slag met biologische bedrijfscatering
-    Biologische landbouw in Brabant

Nieuws

Een momentje...
 • Provincie stimuleert biologische en lokale catering

  Tijdens de Biokennisweek vindt op woensdag 18 januari 2023 het symposium Biologisch in Brabant plaats. Over concrete handvatten voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering voor organisaties. Tevens wordt de Intentieverklaring Biologische & Lokale bedrijfscatering ondertekend.

 • Brabant start offensief om vraag naar biologisch en lokaal geproduceerd voedsel te stimuleren

  De provincie Noord-Brabant streeft naar 15% biologisch landbouwareaal in 2030. Een belangrijk obstakel voor Brabantse boeren om om te schakelen is de vraag naar biologische producten. Daarom start de provincie een offensief om de vraag naar biologisch (en lokaal) geproduceerd voedsel een impuls te geven. Via de eigen catering en van zoveel mogelijk andere Brabantse overheden.

 • HAS ondertekent intentieverklaring Biologische en Lokale Inkoop Bedrijfscatering

  HAS green academy gaat meer biologisch en lokaal geproduceerde voedingsmiddelen in hun bedrijfscatering aanbieden om daarmee de consumptie van deze producten te stimuleren.

 • Inspiratiedag biolokale catering in Brabant

  Woensdag 5 april kwamen de ondertekenaars van de Intentieverklaring Biologische en Lokale Bedrijfscatering samen met hun bedrijfscateraars. Het doel van de bijeenkomst was om samen te verkennen hoe het aandeel biologisch en lokaal in de eigen catering verhoogd kan worden. Het streven is binnen 3 jaar te komen tot 50% biologische en/of lokale producten.

  Cookie-instellingen