Biologisch in Brabant bezegeld met intentieverklaring

20-01-2023

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

Tijdens de Biobeurs, op het symposium van de provincie 'Biologisch in Brabant' werden de ambities voor meer biologische productie gepresenteerd. Zo werd er een intentieovereenkomst ondertekend om gezamenlijk meer biologische consumptie te stimuleren.

Te beginnen binnen de bedrijfscatering van overheidsorganisaties, maar ook instellingen en bedrijfsleven wil de provincie hier graag toe bewegen. Met de intentieverklaring Biologische Inkoop Bedrijfscatering daagt de provincie Brabantse overheden, instellingen en bedrijven uit om zich te committeren aan de ambitie om minstens 50% van hun bedrijfscatering biologisch en/of lokaal in te kopen per 2026.

Naast de provincie werd deze tijdens de Biobeurs getekend door de gemeenten Altena, Boekel, Meierijstad, ’s-Hertogenbosch, Vught, Brabants Landschap en HAK.

Wilt u als organisatie ook meedoen? Kijk dan hier.

Ambitie provincie

Elies Lemkes-Straver: “Biologisch voedsel heeft tal van voordelen. Het past in een gezonde levensstijl, het wordt op een gezonde duurzame manier geproduceerd en het draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Toch is het biologische aandeel in de huidige Brabantse landbouw nog geen 3%. In het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 hebben we de ambitie uitgesproken om dit in Brabant te laten groeien naar 15%. Omdat de vraag naar biologische producten achterblijft, vinden we het belangrijk dit zelf een impuls te geven. En dat begint bij onszelf: door zelf de vraag naar biologische én naar lokale producten van onze Brabantse boeren te stimuleren. Dat doen we via onze catering en we vragen zoveel mogelijk Brabantse overheden met ons mee te doen. We zijn dan ook al blij met deze 8 koplopers de intentieovereenkomst te tekenen. En we stoppen niet na vandaag, we blijven hiermee de boer op gaan.”

Nationaal actieplan biologisch

Minister Adema kon helaas niet aanwezig zijn, maar werd vervangen door Guido Landheer van het ministerie van LNV om het Nationaal Strategisch actieplan biologische productie en consumptie toe te lichten. Richting Brabant zei hij: “Laten we elkaar bij de hand nemen bij het bereiken van onze doelstellingen op het gebied van biologisch. Of misschien kunt u ons zelfs bij de hand nemen, u voegt de daad bij het woord.” Landheer kreeg vervolgens een flinke mand vol Brabantse bio-producten mee voor de minister, gevuld door een groot aantal aanwezige biologische voedselproducenten.

Europees beleid

Kabinetschef Diederik Samsom sloot het symposium af door het landelijke actieplan en de provinciale intentieverklaring in Europees perspectief te plaatsen. Brabants beleid sluit naadloos aan bij de doelstellingen in de Green Deal en de Farm to Fork strategie. Over Brabant zei Samsom: “De Brabantse ambitie op biologisch is erg goed: zowel realistisch als ambitieus, een mooi voorbeeld.”

Manifest hightech voor biologisch

Na afloop van het symposium kregen gedeputeerde Elies Lemkes-Straver en directeur Bionext Michaël Wilde een manifest High-Tech in bio overhandigd. Via dit manifest nodigen zij alle partijen uit om gezamenlijk aan de opgave te werken, zodat de Nederlandse landbouw gaat opereren binnen de grenzen van de natuur, biologisch eten betaalbaar blijft en de Nederlandse hightech techniek voor de biologische landbouw wereldwijd voorop loopt. Gedeputeerde Lemkes benadrukte hightech en innovatie zeer belangrijk te vinden: “ook of misschien juist wel voor de biologische sector.”

Meer informatie

Meer informatie over wat de provincie Noord-Brabant doet om biologische boeren te helpen, lees je hier.

Biologisch in Brabant

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.