Grote belangstelling voor Biokennisweek

20-01-2023

Samen met partners wil de provincie ervoor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden. De provincie streeft naar 500 natuurinclusieve boeren en 15% biologische landbouwgrond in 2030.

De provincie stimuleert en ondersteunt agrarische ondernemers bij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Zo kan een ondernemerscoach agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan €10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een businessplan. Bekijk het stappenplan. Overweeg je over te schakelen naar biologisch? Dan kan de provincie ook helpen met deze oriëntatie. Daarnaast heeft de provincie een grondregeling natuurinclusieve landbouw, waarbij via een kooperfpachtconstructie extra grond kan worden verworven. Groot voordeel van natuurinclusief ondernemen is ook dat je kunt vallen onder de uitzonderingsregeling van de verplichte stalaanpassing.

Lees de brochure over natuurinclusieve landbouw. Doe inspiratie op bij collega-ondernemers of kijk in de agenda voor interessante werkbezoeken en kennissessies over natuurinclusief ondernemen.

Nieuws

Van boer tot hightech ondernemer, van onderzoeker tot student en voedselverwerker, ze waren er allemaal bij. Als partner van de Biokennisweek kijkt de provincie met veel plezier terug op een inspirerende week, waarin de biologische ambitie weer een stukje dichterbij is.

Met bijna 100 webinars, 25 live workshops, 300 standhouders op de Biobeurs in de Brabanthallen en enkele duizenden bezoekers vormde de Biokennisweek vier dagen lang het kloppend hart van de biosector. Met tal van presentaties, demonstraties, proeverijen en inspirerende ontmoetingen. Hieronder volgt een korte impressie van enkele onderdelen van het programma.

Jack Mikkers, voorzitter van AgriFood Capital, heette de aanwezigen een warm welkom op de Biobeurs. Met de bouw van de kathedraal van ’s-Hertogenbosch als metafoor, pleitte hij voor het bouwen van een kathedraal voor de biologische sector. "Boeren, overheden, kennisinstellingen én consumenten hebben elkaar hard nodig om de biologische productie en consumptie naar een hoger plan te tillen."

Opening 

Officiële opening van de Biobeurs door Guido Landheer, directeur Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid bij het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV). "De biologische sector is aan het groeien maar moet van niche naar regulier. Het ministerie van LNV wil deze ambitie helpen realiseren door o.a. boeren te ondersteunen bij de omschakeling van reguliere landbouw naar biologische landbouw en door consumenten te mobiliseren. We moeten naar kringlooplandbouw, en duurzaam en natuurvriendelijk produceren. De biosector loopt daarin zichtbaar voorop."

Symposium Biologisch in Brabant

Gedeputeerde Elies Lemkes ondertekende tijdens het symposium 'Biologisch in Brabant' samen met bedrijfsleven, gemeenten – waaronder Meierijstad en Boekel - en andere Brabantse partijen een intentieverklaring om de eigen bedrijfscatering in 2026 voor de helft lokaal en biologisch te laten zijn. Daarmee geeft Brabant uitvoering aan het actieplan van LNV ‘Groei van biologische productie en consumptie’.

Hightech Manifest

Na afloop van het Brabantse symposium ontving de gedeputeerde uit handen van hightech ondernemer Tim Kreukniet een manifest. Hierin nodigen hightech bedrijven alle betrokken partijen uit om meer inzet van Nederlandse hightech techniek mogelijk te maken voor biologische landbouw zodat de landbouw ook echt kan opereren binnen de grenzen van de natuur en biologisch eten betaalbaar blijft.

Film ‘Future of Food’ en nabespreking

Slow foodie Joris Lohman gelooft in een wereld waarin het leven meer in harmonie is met de natuur en in lokaal, seizoensgebonden voedsel uit de regio. Techno-optimist Hidde Boersma vindt dat onze voedselproductie nog verder geïntensiveerd moet worden om zo ruimte te maken voor de natuur. In hun gezamenlijke zoektocht naar dé oplossing om voedsel op een toekomstbestendige manier te maken en te eten, kwamen ze tot de conclusie dat er niet één oplossing is. "We hoeven het niet met elkaar eens te zijn maar het is belangrijk om hier vaker met elkaar het gesprek over te hebben", aldus Joris. Van hun zoektocht maakten ze een film. Na afloop van de film gingen de workshop deelnemers in gesprek met Joris over de toekomst van ons voedsel.

Collegetour biologische landbouw

Bioboeren Emiel van Hootegem (akkerbouwer) en Manon van Balkom (melkveehoudster) vertelden aan studenten over hun bedrijven, over hun idealen en over de praktijk van boeren samen met de natuur. Over het overschakelen van gangbare naar reguliere landbouw zei Manon: "De boer, de grond en de dieren hebben echt tijd nodig om te wennen." De aanwezigen konden vragen stellen aan deze twee bevlogen voedselmakers. Deze collegetour voor studenten was een initiatief van AgriFood Capital.

Workshop Veldrobots: de missing links in de biologische landbouw?

Veldrobots spelen een steeds belangrijkere rol bij het verduurzamen van de landbouw. Een robot kan het praktische werk van zaaien tot en met oogsten van mensen overnemen. Onder leiding van Geert Hermans vertelden ondernemer Tim Kreukniet en bioboer Gert-Jan van over hun ervaringen met de Trabotyx wied robot. Daarbij gingen ze ook in gesprek met de aanwezigen, onder andere over de gewenste (kost)prijs van een veldrobot, de toepassingsmogelijkheden en behoeften van afnemers.

Tim is blij dat dergelijke ontwikkelingen in Brabant ondersteund worden. "Mede dankzij een subsidie van AgroProeftuin de Peel hebben we het prototype van de wied robot uitgebreid bij Gert-Jan kunnen testen. Hierdoor kunnen we de robot komend jaar inzetten bij verschillende worteltelers om de handenarbeid te vervangen.”

Het was een mooie week voor de biologische sector! 

Ambitie provincie

Deze ontwikkeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat in 2030 15% van de landbouwgrond wordt benut door biologische boeren. Door het partnerschap in de Biokennisweek wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat agrarisch ondernemers die dit willen en kunnen, in staat worden gesteld om over te stappen naar biologische productie. En dat het aandeel daarvan in de Brabantse landbouw toeneemt. Zo levert biologische landbouw een belangrijke impuls aan de verdere verduurzaming van de Brabantse voedselproductie en de kwaliteit van het bodem- en watersysteem.  

Meer informatie over wat de provincie doet om biologisch boeren te stimuleren.

Meer weten over meedoen met de Intentieverklaring Biologische en Lokale inkoop bedrijfscatering.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.