Contact Natuurinclusieve landbouw

De provincie Noord-Brabant ondersteunt en faciliteert veehouders om stappen te zetten van gangbare landbouw naar natuurinclusieve grondgebonden landbouw.

 


Belangstelling of vragen? Neem contact op met Jos van Lent of Nanne Roos Vonk, of rechtstreeks met één van de ondernemerscoaches.

Contactpersoon

Nanne Roos Vonk

06 18 30 33 71

 

Contactpersoon

Jos van Lent

06 15 82 64 60

 

Ondernemerscoach

Judith van der Bruggen - van Doren

06 20 07 07 52

 

Judith is boerendochter en woont samen met haar man en 3 kinderen op zijn melkveebedrijf in Esch. 

"Opgegroeid op een agrarisch loonbedrijf is de landbouw mij niet vreemd. Tijdens mijn studie aan de HAS in Den Bosch werd mijn interesse in de verbrede landbouw gewekt. Al bijna 20 jaar ben ik vanuit verschillende invalshoeken bezig met nevenactiviteiten, zoals natuurbeheer, recreatie en streekproducten of andere vormen van landbouw.

Het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw is een zoektocht naar wat bij jou als ondernemer en bij de omgeving van het bedrijf past. Hierin ondersteun ik graag om samen te bekijken hoe de bedrijfsvoering aangepast kan worden zodat er voordeel ontstaat voor de natuur, de maatschappij en jou als ondernemer."

 

 

Ondernemerscoach

Meeuwis Millenaar

06 23 46 05 33

 

Meeuwis Millenaar

Meeuwis heeft een agrarisch bedrijf in Altena. Hij is sterk in vertaling van bureau naar boerenerf. Zijn expertise: veehouderij, samenwerken, kruidenrijk grasland, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling.

“Veel ondernemers zijn geïnteresseerd in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Als ondernemer zien ze kansen. Als ondernemerscoach in dit thema zie ik die kansen ook. Uit de ratrace van schaalvergroting, duurzamer boeren in balans met je omgeving en toch een boterham verdienen. Genieten van je bedrijf in de natuur samen met je gezin en omgeving (buurt). Door heel Brabant zit ik aan de keukentafel. Met soms mooie uitkomsten waar natuur en landbouw elkaar vinden.”

 

 

 

Cookie-instellingen