Contact Natuurinclusieve landbouw

De provincie Noord-Brabant ondersteunt en faciliteert veehouders om stappen te zetten van gangbare landbouw naar natuurinclusieve grondgebonden landbouw.

 


Belangstelling of vragen? Neem contact op met Loes (bereikbaar op ma, di, do), Martien of rechtstreeks met één van de ondernemerscoaches.

Contactpersoon

Martien Mols

06 52 79 40 52

 

Contactpersoon

Loes van Erp - Mooren

06 55 68 66 25

 

Ondernemerscoach

Judith van der Bruggen - van Doren

06 20 07 07 52

 

Judith is boerendochter en woont samen met haar man en 3 kinderen op zijn melkveebedrijf in Esch. 

"Opgegroeid op een agrarisch loonbedrijf is de landbouw mij niet vreemd. Tijdens mijn studie aan de HAS in Den Bosch werd mijn interesse in de verbrede landbouw gewekt. Al bijna 20 jaar ben ik vanuit verschillende invalshoeken bezig met nevenactiviteiten, zoals natuurbeheer, recreatie en streekproducten of andere vormen van landbouw.

Het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw is een zoektocht naar wat bij jou als ondernemer en bij de omgeving van het bedrijf past. Hierin ondersteun ik graag om samen te bekijken hoe de bedrijfsvoering aangepast kan worden zodat er voordeel ontstaat voor de natuur, de maatschappij en jou als ondernemer."

Ondernemerscoach

Frans Verouden

06 26 90 69 81

 

Frans Verouden

 

Frans is boerenzoon en woonachtig in Middelbeers (gemeente Oirschot).

“Ik heb een achtergrond in het bedrijfsleven, vandaar mijn expertise op het gebied van businessconcepten en verdienmodellen. Sinds een jaar of zeven ben ik weer actief in de agrarische sector waarbij gebiedsgerichte aanpak, het leggen van verbindingen en optimaliseren van processen tussen boer, burger en overheid mijn speerpunten zijn. Een intrinsieke motivatie om als ondernemer de stap te maken naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering is een cruciaal startpunt. Inmiddels heb ik zo’n twintig natuurinclusieve businessconcepten mede opgesteld en begeleid tot een volwaardig bedrijfsplan.”

 

 

Ondernemerscoach

Gerard Willems

06 21 23 26 16

 

Gerard Willems

 

Gerard is boerenzoon en 25 jaar werkzaam als bedrijfsadviseur bij de NCB/ZLTO.

"Ik zie veel boeren die hun mooie koeien goed en efficiënt melk laten geven in hun stallen. Dat zit wel goed. Zij zoeken nu hoe ze meer aandacht kunnen schenken aan biodiversiteit, landschap, klimaat, bodem en water in hun bedrijfsvoering. Ondanks dat grond schaars en duur. Ik zie dan een goed producerende huiskavel met grazende koeien, en veldkavels met soms andere voedergewassen en beheer van natuurgronden. Een rendabele bedrijfsvoering verbonden met natuur. Daar worden boer én burger blij van. En ik ook."

 

 

Ondernemerscoach

Meeuwis Millenaar

06 23 46 05 33

 

Meeuwis Millenaar

Meeuwis heeft een agrarisch bedrijf in Altena. Hij is sterk in vertaling van bureau naar boerenerf. Zijn expertise: veehouderij, samenwerken, kruidenrijk grasland, natuurbeheer en gebiedsontwikkeling.

“Veel ondernemers zijn geïnteresseerd in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Als ondernemer zien ze kansen. Als ondernemerscoach in dit thema zie ik die kansen ook. Uit de ratrace van schaalvergroting, duurzamer boeren in balans met je omgeving en toch een boterham verdienen. Genieten van je bedrijf in de natuur samen met je gezin en omgeving (buurt). Door heel Brabant zit ik aan de keukentafel. Met soms mooie uitkomsten waar natuur en landbouw elkaar vinden.”

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.