Hulp bij omschakeling

Bent u enthousiast om door te ontwikkelen naar een natuurinclusieve landbouw? Kunt u uitleggen waarom dit voor u als ondernemer een interessante stap is en heeft u zich verdiept in de voorwaarden voor een succesvolle doorontwikkeling? Maak dan gebruik van de begeleiding en ondersteuning die de provincie u biedt bij deze omschakeling. Bekijk het stappenplan in pdf of lees hieronder verder.

Voorbereiden op doorontwikkeling met ondernemerscoach

U gaat in gesprek met een ondernemerscoach over de beoogde doorontwikkeling. Wat is uw motivatie en welke kwaliteiten zet u als ondernemer in? U neemt de maatregelen door die u wilt treffen en de verwachte belemmeringen. Zo krijgt u goed zicht op de consequenties voor uw bedrijfsvoering. Het resultaat is een eenvoudig doorontwikkelplan.

Opstellen businessplan

U werkt uw concept uit tot een concreet en professioneel businessplan. Hierin stippelt u uit hoe de doorontwikkeling plaats gaan vinden: welke maatregelen gaat u nemen ter verbetering van duurzaam bodem- en waterbeheer, meer biodiversiteit en een aantrekkelijker landschap? Wat is uw verdienmodel en de terugverdientijd van de investeringen die u doet? Ook licht u eventuele maatschappelijke diensten die u levert toe. Voor het opstellen van een businessplan kunt u €10.000 subsidie aanvragen. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze omschakelsubsidie is dat u minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik heeft, welke voor meer dan 50% gelegen is binnen de Groenblauwe mantel of een straal van 1500 meter vanaf de grens van het Natuurnetwerk Brabant. Dit kunt u checken op de kaart interim omgevingsverordening. 

Uitvoeren businessplan

Aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen! Afhankelijk van uw behoeften bieden de provincie, andere overheden en partners eventueel nog aanvullende ondersteuning in de vorm van kennis, contacten en promotie & communicatie. Ook denken zij met u mee over het oplossen van eventuele belemmeringen en het inzetten van grond. Het businessplan moet dan wel economisch haalbaar zijn. Een onafhankelijke commissie toetst dit. 

Inzet van grond

Heeft u extra landbouwgrond nodig voor een rendabele bedrijfsvoering? De provincie zet 30 miljoen euro in om via een kooperfpachtconstructie ondernemers in staat te stellen extra gronden aan te kopen. Hierbij koopt de provincie een deel van uw grond die u vervolgens meerjarig terug kan pachten. Aan deze pacht zijn kwalitatieve eisen verbonden. Het gebruik moet leiden tot verbetering van het bodem- en watersysteem, verbetering van de biodiversiteit en een aantrekkelijker landschap. Na afloop van de pachtperiode heeft u het eerste recht tot koop. De eisen blijven van kracht. Ook kunt u bij de provincie een verzoek indienen voor kavelruil.

Nazorg

Gedurende het doorontwikkelingstraject (3 á 4 jaar) wordt in overleg met de ondernemerscoach bepaald welke ondersteuning nodig is om een levensvatbaar bedrijf te realiseren.

Kennisontwikkeling en uitwisseling

  • Verspreid over Brabant zijn natuurinclusieve inspiratiebedrijven beschikbaar. Hier wordt kennis en informatie aangeboden aan Brabantse ondernemers die een natuurinclusieve bedrijfsvoering overwegen en/of realiseren.
  • Volg het Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur bij de HAS voor meer kennis over de verdienmogelijkheden voor natuur in landschap en de toepassing hiervan in de praktijk.
  • Of de gratis Cursus Natuurinclusief Ondernemen voor begeleiding naar de volgende stap in omschakeling ten aanzien van natuurinclusief ondernemen.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.