Hulp bij omschakeling

Ben jij veehouder in Brabant en wil je stappen zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Maak dan gebruik van de begeleiding en ondersteuning die de provincie biedt bij deze omschakeling. Bekijk het stappenplan of lees hieronder verder.

Voorbereiden op doorontwikkeling met ondernemerscoach

Je gaat gratis in gesprek met een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw over de beoogde ontwikkeling. Wat is je motivatie en welke kwaliteiten zet je als ondernemer in? Jullie nemen de maatregelen door die je wilt treffen en de verwachte belemmeringen. Zo krijg je goed zicht op de consequenties voor jouw bedrijfsvoering. Het resultaat is een eenvoudig doorontwikkelplan.

Opstellen businessplan

Je werkt het concept uit tot een concreet en professioneel businessplan. Hierin stippel je uit hoe de doorontwikkeling plaats gaat vinden: welke maatregelen ga je nemen ter verbetering van duurzaam bodem- en waterbeheer, meer biodiversiteit en een aantrekkelijker landschap? Wat is je verdienmodel en de terugverdientijd van de investeringen? Ook licht je eventuele maatschappelijke diensten die je levert toe. Voor het opstellen van een businessplan kun je €10.000,- subsidie aanvragen. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze omschakelsubsidie is dat u minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik heeft.

Uitvoeren businessplan

Aan de slag met het uitvoeren van de maatregelen! Afhankelijk van jouw behoeften, bieden de provincie, andere overheden en partners aanvullende ondersteuning in de vorm van kennis, contacten en publiciteit. Ook denken zij met je mee over het oplossen van eventuele belemmeringen en het inzetten van grond. Het businessplan moet dan wel economisch haalbaar zijn. Een onafhankelijke commissie toetst dit.

Inzet van grond

Heb je extra landbouwgrond nodig voor een rendabele bedrijfsvoering? De provincie zet 30 miljoen euro in om via een grondregeling ondernemers in staat te stellen extra gronden aan te kopen. Hierbij koopt de provincie een deel van jouw grond die je vervolgens via een erfpachtcontract voor 26 jaar in gebruik kunt krijgen. Aan deze pacht zijn kwalitatieve eisen verbonden.
Het gebruik moet leiden tot verbetering van het bodem- en watersysteem, verbetering van de biodiversiteit en een aantrekkelijker landschap. Als de provincie na afloop van de pachtperiode besluit tot verkoop, heb je het eerste recht tot koop. De eisen blijven van kracht.

Inspiratie

Cookie-instellingen