Inspiratiebedrijf BIO in de polder

Janine Keller-den Dunnen en Paul den Dunnen runnen gemengd agrarisch familiebedrijf BIO In de Polder in Lage Zwaluwe. Het bestaat uit biologische akkerbouw, stieren, zoogkoeien, walnotenteelt en een camping. Wat doen zij aan natuurinclusieve landbouw en wat zijn de biologische uitdagingen?

 


Bedrijfskenmerken

  • Biologische bedrijfsvoering
  • Er is veel aandacht voor natuur en biodiversiteit
  • Focus op goed bodembeheer
  • Diverse nevenactiviteiten: wandelpad over het bedrijf, camping
  • Op weg naar antibiotica vrije bedrijfsvoering (in 2020 voor het eerst gelukt)

In de bedrijfsvoering hebben de ondernemers veel aandacht voor goed bodembeheer. Bijvoorbeeld door een rotatie van 1 op 7 waarvan minimaal 1,5 jaar grasklaveren en het gebruik van vaste stromest van eigen bedrijf. Het bedrijf is hard op weg naar antibiotica vrij, in 2020 is dat voor het eerst gelukt. Er zijn paddenpoelen, bloemen- en patrijzenstroken en er is veel aandacht voor natuur en biodiversiteit. De patrijs, ijsvogel, groene- en kleine bonte specht, steen-, rans- en kerkuil, witte- en gele kwikstaart, karrekiet en zwaluwen hebben broed en leefgebied dankzij het bedrijf. De camping is zo opgezet dat mensen kennismaken met het boerenbedrijf en de voedselproductie.

Inspiratie-activiteiten

Janine en Paul willen 3 tot 4 keer per jaar een bijeenkomst organiseren over thema’s die interessant zijn voor zowel gangbare, biologische als omschakelende boeren. Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: inzet van personeel in de biologische akkerbouw, omschakelen naar biologische landbouw, agroforestry en agrarisch natuurbeheer. 
Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor data van openbare bijeenkomsten of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Inspiratie-materiaal

Cookie-instellingen