Inspiratiebedrijf De Hofstad

Paul Schots en zijn gezin runnen biologische melkveehouderij De Hofstad in Son en Breugel. Wat doen zij aan natuurinclusieve landbouw?

Paul Schots: "Wij hebben ons bedrijf de laatste jaren ontwikkeld naar een biologisch en natuurinclusief bedrijf. Voor veel consumenten en beleidsmakers hét voorbeeld van toekomstige landbouw. Echter voor veel boeren, degene die voor een appel en een ei werkdagen maken van makkelijk 10 uur per dag 7 dagen in de week, een angst om met nog minder middelen het bedrijf overeind te houden.

Dit verdienmodel moet echt anders, want dit is niet volhoudbaar. Dat ga ik alleen niet veranderen. Wat ik wél kan is mijn collega-boeren laten zien dat natuurinclusieve landbouw niet een eufemisme is van je vruchtbare landbouwgrond om te zetten naar schrale natuurland waar geen koe melk van geeft. Via bovenstaand filmpje willen wij laten zien dat je met kleine stapjes ook een grote stap kunt zetten. Boeren mét de natuur. 

Ben je boer en nieuwsgierig geworden? Kom naar de inspiratiebijeenkomsten die we organiseren.Ben je consument en enthousiast geworden? Kijk dan goed op de verpakking van het voedsel dat je koopt. Steun dan ook die Hollandse boer die aan alle strenge eisen en wensen voldoet!"

Bedrijfskenmerken

  • Biologische bedrijfsvoering
  • Diverse nevenactiviteiten: gastouderopvang, zorgboerderij, schoolklassen, vergaderingen, praktijklessen, wandelpad over het bedrijf, verkoop vleespakketten en jaarlijkse open dag
  • 55 ha kruidenrijk grasland en snijmais
  • 65 melkkoeien – MRIJ ras
  • Paul is bestuurslid bij ZLTO en de biocommissie van FrieslandCampina
  • Lia is landbouwhuisdierenarts en lid van de agrarische ledenraad Rabobank

Inspiratie-activiteiten

Paul en Lia Schots organiseren verschillende, veelal besloten, bijeenkomsten voor collega-ondernemers. Denk aan demonstraties van onkruidvrije biologische mais (4-6-2022) en peilgestuurde drainage, voorlichting over de teelt van kruidenrijk grasland, MRIJ-koe als robuuste koe (27-10-2021 met MRIJ studieclub Zuid), Melk! (10-11-2021 met ZLTO en Pure Graze), workshop agroforestry & wandelpad Het Koeienpad en een training diergezondheid op een biologisch bedrijf.
Ook hebben ze een aantal nevenactiviteiten die erop gericht zijn om burgers te betrekken bij het natuurinclusieve bedrijf: zorgboerderij, schoolklassen, vergaderingen, praktijklessen, wandelpad over het bedrijf, verkoop van vleespakketten en een jaarlijkse open dag.
Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor data van openbare bijeenkomsten of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Inspiratie-materiaal

Cookie-instellingen