Inspiratiebedrijf De Waaistap

Noortje Krol en Nico Miedema zijn met hun melkveebedrijf De Waaistap in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Ze melken 250 koeien en hebben 154 ha grond. Wat drijft hen om deze omschakeling te maken en hoe doen ze dat? 

Bedrijfskenmerken

  • Gangbaar bedrijf 
  • Verschillende soorten kruidenrijk grasland, compost, nieuwe natuur, natuurgras in rantsoen
  • 150 ha grond – gras, kruidenrijk gras, snijmais, wintertarwe en aardappelen
  • 250 melkkoeien – holstein friesian – zweeds roodbont – brown swiss kruislingen
  • Lid Netwerk Goed Boeren en Agrarische natuurvereniging Maashorstboeren

Inspiratie-activiteiten

Nico en Noortje schrijven columns en blogs over onder andere onkruidbestrijding in kruidenrijk grasland en selectie, maaien en oogsten van kruidenmengsels. Ze organiseren huiskamerbijeenkomsten met thema's zoals ervaringen met compost en aankoop grond voor nieuwe natuur via Groen Ontwikkelfonds Brabant, en demo-dagen over kruidenrijk grasland en goed voeren van natuurgras.
Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor data of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Inspiratie-materiaal

Cookie-instellingen