Inspiratiebedrijf Maatschap van Lieshout

Maatschap van Lieshout is van moeder Annie, zoon Dirk en dochters Anja en Rian. In 2021 ontving het vleesveebedrijf voor hun jarenlange, natuurinclusieve, duurzame aanpak de Agrifoodpluim.

Bedrijfskenmerken

  • Het bedrijf begraast ruim 50 hectare grond van Brabants Landschap
  • Daarnaast heeft de maatschap 50 hectare in eigen bezit
  • Het bedrijf levert gecertificeerd Natuurvlees aan de Sligro, maar ook aan slagers en restaurants uit de regio
  • Het bedrijf breidt de komende jaren het aantal natuurinclusieve maatregelen flink uit, één van die maatregelen is de inzet van kruidenrijk grasland.

Inspiratie-activiteiten

De maatschap organiseert rondleidingen en lezingen over dierenwelzijn, grondgebruik, natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw in de vleesveesector, toetsingskader/handreiking NIL, antibiotica en bestrijdingsmiddelen, bodembeheer, kruidenrijk grasland, weidevogelbeheer en waterberging.
Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor data of meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Inspiratie-materiaal

Cookie-instellingen