Melkveebedrijf Martijn Muskens

Martijn Muskens boert op een natuurinclusieve manier op zijn melkveebedrijf in Drunen. Hij organiseert 'farmwalks' om collega-boeren te inspireren. 

Bedrijfskenmerken

  • Gangbare ligboxen stal met emissiearme vloer
  • Gangbare bedrijfsvoering
  • Naast ‘Loonse en Drunense duinen’
  • 71 ha grasland – snijmais – natuurland – bloemrijke akkerranden – bos en wandelpad
  • 140 melkkoeien Red Holsteins
  • Demobedrijf Stichting Weidegang, deelnemer Coöperatie Duinzuivel en Netwerk Goed Boeren

Inspiratie-activiteiten

Martijn organiseert ‘farmwalks’: wandelingen door het boerenland met collega ondernemers. Tijdens de farmwalks komen diverse onderwerpen aan bod. Onder andere natuurinclusieve bedrijfsvoering, voeren van kruidenrijk grasland, bodemleven, beheer weidevogels. Door de praktische insteek, zien veehouders direct het resultaat van een natuurinclusieve bedrijfsvoering en wat ze kunnen doen om hun eigen bedrijf daarin verder te ontwikkelen.
Houd de Agenda Natuurinclusieve landbouw in de gaten voor data en meld je aan voor de nieuwsbrief Landbouw en Voedsel Brabant om op de hoogte te blijven.

Inspiratie-materiaal

Cookie-instellingen