Duurzame gronduitgifte

De provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, de waterschappen, BrabantWater en vele gemeenten willen het gebruik van de gronden, die zij verpachten of in gebruik geven, verduurzamen. Dat betekent dat zij voorwaarden stellen aan de verpachting of het gebruik van de gronden met als doel:
-    verbeteren van de bodemgesteldheid;
-    vergroten van de biodiversiteit;
-    verbeteren van de waterkwaliteit.

Duurzame gronduitgifte is in beweging en iedere grondeigenaar hanteert eigen gebruiksvoorwaarden. Bent u geïnteresseerd in grond en wilt u weten welke gronden beschikbaar zijn of komen en onder welke voorwaarden, neemt u dan contact op met de betreffende grondeigenaar/verpachter.
Op de website www.duurzamegronduitgifte.nl kunt u terecht voor een lijst met gemeenten en andere grondeigenaren die meedoen aan duurzame gronduitgifte. Ga ook in gesprek met uw gemeente als deze nog niet op de site staat.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Andrea Almasi van de provincie Noord-Brabant: aalmasi@brabant.nl 
 

Cookie-instellingen