HAS Hogeschool

HAS Hogeschool  Den Bosch levert via drie kanalen bijdragen aan de ontwikkeling van Natuur Inclusieve Landbouw; Onderwijs, Onderzoek en Ondernemer. 

Dankzij het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur van lectoren Daan Groot en Erwin van Woudenberg zet HAS extra stappen om snel voorwaarts te gaan in kennis opbouw rondom thema’s als meer extensieve veehouderij, strokenteelten, agroforestry, voedselbossen en klimaatrobuuste landbouw. Hierbij staan zowel het boerenbedrijf als de keten en het landschap centraal. In de eerste plaats gaan we op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Om die te vinden komen natuurlijk subthema’s als korte keten, biodiversiteit, samenwerkingsvormen, waarderen van natuur en sociale waarden en mengteelt voorbij. Binnen het lectoraat ligt de nadruk op ontwikkelingen binnen Brabant. Voor HAS als internationale hogeschool zijn wereldwijd projecten binnen Agro Ecology interessante onderzoeksvelden.

Het Natuur Inclusieve Onderwijs is te vinden over alle leerjaren, met een focus op jaar 3 waar een minor Farming in and with Nature 20 weken lang aandacht geeft aan meer natuur inclusieve vormen van voedselproductie. Binnen deze onderwijsmodule is veel ruimte voor projecten met ondernemers, waardoor studenten en ondernemers hier voordeel mee behalen

Ook binnen Onderwijs zijn in jaar 1 en jaar 3 veel studenten geïnteresseerd in een stageplek binnen Natuur Inclusieve Landbouw. 

In de afstudeerfase combineren we Onderwijs, Onderzoek en Ondernemen door projecten uit te voeren in opdracht van ondernemers of organisaties. De laatste jaren  hebben we veel onderzoek gedaan naar Verdienmodellen e.a. binnen Voedselbossen, Lokale keten en Strokenteelt. 

Ook rechtstreeks naar Ondernemers voeren we in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant cursussen en trainingen uit. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe cursus Natuur Inclusieve Landbouw die is gestart in november 2020. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daan Groot d.groot@has.nl of Erwin Bouwmans e.bouwmans@has.nl.

Meer informatie op de website van HAS Hogeschool.

Cookie-instellingen