Natuurnetwerk Brabant

Ziet u kansen om uw bedrijfsactiviteiten te combineren met de aanleg én instandhouding van nieuwe natuur? Maak dan gebruik van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB).

Groen Ontwikkelfonds Brabant helpt ondernemers, die hun economische activiteiten willen combineren met de ontwikkeling én instandhouding van natuur. Dat doet Groen Ontwikkelfonds Brabant door initiatiefnemers te ondersteunen met subsidie en/of het beschikbaar stellen van grond.
De medewerkers van Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant geven, waar nodig én gewenst, adviezen over wat er nodig is om plannen succesvol te kunnen uitvoeren.

Ondernemend Natuurnetwerk is in principe alleen mogelijk binnen de grenzen van het Natuurnetwerk Brabant, maar onder voorwaarden wordt het ook toegestaan op direct aansluitende percelen. Die percelen worden daarmee onderdeel van het Natuurnetwerk. 

Op de website www.groenontwikkelfondsbrabant.nl staat een kaart waarop is aangegeven welke percelen in aanmerking komen voor een bijdrage van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Elk plan voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant wordt getoetst op

  • de natuurwaarden en hoe het plan bijdraagt aan de ontwikkeling van biodiversiteit; 
  • de mate waarin het gekozen verdienmodel zorgt voor een duurzame instandhouding van de natuurwaarden. Er kan immers geen beroep worden gedaan op een natuurbeheersubsidie. 

Meer weten? 

Kijk op onze website over ondernemend-natuurnetwerk
Hier staat, onder de button ‘Inspiratie’, ook een Inspiratiegids met interessante voorbeelden van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant.
Vragen en/of ideeën? Neem contact op met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant via T: 06-18303065 of werkeenheidnatuurnetwerk@brabant.nl

Cookie-instellingen