Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant stimuleert natuurinclusieve landbouw binnen het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant (ONNB) en buiten het natuurnetwerk. Binnen het ONNB gelden iets andere regels voor natuurinclusieve landbouw dan buiten het natuurnetwerk. 

In het agrarische gebied buiten het natuurnetwerk wil de provincie de grondgebonden veehouderijbedrijven stimuleren tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering.
Veehouders kunnen een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een businessplan natuurinclusieve landbouw. Daarnaast stelt de provincie een grondbank ter beschikking voor veehouders die beschikken over een goedgekeurd businessplan en hun bedrijfsvoering willen extensiveren. Lees hier meer informatie. Van deze subsidieregeling en de inzet van de ondernemerscoaches is volop gebruik gemaakt. Er zijn ruim 40 aanvragen ingediend en de coaches ondersteunen daarnaast nog eens 30 ondernemers bij het opstellen van een omschakelplan en de subsidieaanvraag. Binnen de huidige regeling is beperkte ruimte om nog nieuwe verzoeken voor begeleiding in te willigen. In 2021 wordt de regeling voortgezet voor bedrijven rondom het natuurnetwerk.

Gezocht: Ondernemers nabij het Natuurnetwerk

De provincie wil zich inzetten voor de omschakeling van gangbare naar natuurinclusieve landbouw. En zich daarbij vooral richten op bedrijven dichtbij het natuurnetwerk Brabant, in het bijzonder rondom de Natura 2000 gebieden. Natuurinclusieve landbouw in deze zones rondom natuurgebieden draagt bij aan de biodiversiteit in natuurterreinen. En kan effectieve bescherming ervan en de productie van voedsel combineren met een gezond bodem- en watersysteem en een mooi agrarisch landschap.
Wil je weten hoe de begeleiding door ondernemerscoaches en de subsidieregeling wordt voortgezet en opengesteld voor een nieuwe groep belangstellenden met gronden nabij het natuurnetwerk? Neem dan contact op met:
-    Loes van Erp-Mooren, LMooren@brabant.nl of
-    Martien Mols, MMols@brabant.nl.

Verdienmodellen

Daarnaast wil de provincie ook (groepen) natuurinclusieve ondernemers ondersteunen in het realiseren van de beoogde verdienmodellen. Te denken valt aan het uitvoeren van marktverkenningen en het leggen van verbindingen met partijen voor een korte afzetketen van agrarische producten. Hiervoor zijn marktcoaches aangetrokken. Voorbeelden waaraan de provincie in dit verband eerder haar medewerking heeft verleend, zijn: RIJP, Stichting Gebiedsondernemening Duinboeren & Maatschappij, coöperatie Hilverboeren, Landcoöperatie Dal Kleine Beerze en Weidevarkens.
 

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen