Landbouw en Voedsel congres: 'Innovatie van onderop'

12-01-2023
924 keer bekeken

Op donderdag 9 februari organiseert de provincie Noord-Brabant in het Evoluon in Eindhoven een Innovatiecongres voor alle partners uit de landbouw- en voedselketen. Centraal staat de vraag: hoe geven we samen de vernieuwing van het landbouw- en voedselsysteem een boost ?

Innovatie van onderop: hoe geven we samen de vernieuwing van het landbouw- en voedselecosysteem een boost? De provincie Noord-Brabant nodigt je uit om samen met vertegenwoordigers uit de hele landbouw- en voedselketen inspiratie, inzichten en ervaringen te delen tijdens dit innovatiecongres op 9 februari.

De agrifoodsector staat voor de grote opgave om de landbouw- en voedselketen duurzaam te vernieuwen. Structurele verandering op zo’n grote schaal lukt alleen als alle schakels in de keten samenwerken. Dat vraagt om denken, doen en leren als netwerk van bedrijven, overheden, onderwijs, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Een ecosysteem ook dat innovatie van onderop omarmt, aangejaagd door ondernemers met waardevolle ideeën en praktijkervaring.

Programma

Op donderdag 9 februari 2023 heten hosts Simone van Trier en agrarisch ondernemer Bart van den Broek en gedeputeerde Elies Lemkes-Straver je van 13.00 tot 17.30 uur van harte welkom in het Evoluon in Eindhoven.

Tijdens deze middag nemen we je mee in verschillende manieren van innoveren, en combineren we wetenschap en beleid met aansprekende praktijkverhalen van ondernemers. Op het hoofdpodium gaan we daarover in gesprek met innovatie-experts Katrien Termeer, hoogleraar Bestuurskunde Wageningen University & Research en onderzoeker naar innovatieve vormen van governance voor complexe vraagstukken en Ruud van Vessem, voormalig vice-president Philips en voormalig lid management Philips Innovation Services.

Ook zetten we het LIB - Landbouw Innovatie Brabant - in de schijnwerpers. Met Geert Wilms, secretaris van de stuurgroep LIB, spreken we over het belang van innoveren via praktijkgerichte netwerken. Met ruim 700 ondersteunde projecten in meer dan 25 jaar, is het LIB een krachtig voorbeeld van innovatie van onderop.

Deelsessies

Op vier actuele thema’s bieden we deelsessies aan:

1. Eiwittransitie: op weg naar meer plantaardige voedselproductie

Onder leiding van Jeroen Willemsen van The Protein Community gaan we in gesprek over de vraag hoe we een versnelling teweeg kunnen brengen naar meer plantaardige eiwitconsumptie- en productie. Brabant kent vele vernieuwende initiatieven en innovatieve bedrijven op dit gebied. Hoe kunnen we deze op grotere schaal met elkaar verbinden en inzetten en werken we zo met elkaar voor een krachtig ecosysteem waar nieuwe innovaties op kunnen groeie/ontstaan? En kunnen we ervoor zorgen dat de vraag naar plantaardige producten toeneemt; hoe nemen we de consument hierin mee?

2. Circulair & biobased: agrifood als aanjager voor natuurlijke kringlopen

Onder leiding van Douwe-Frits Broens van het Centre of Expertise Biobased Economy gaan we in gesprek over een circulaire en biobased landbouw- en voedselketen. Hoe sluiten we landbouw- en voedselkringlopen? Welke kansen bieden bestanddelen die we tot dusver als reststromen beschouwen, voor de verduurzaming van de voedselvoorziening maar mogelijk ook voor andere sectoren? Wat is ervoor nodig om innovaties op dit gebied op te schalen, en hoe kan datagedreven werken hierbij helpen?

3. Natuurinclusief: biodiversiteitsherstel als nieuwe dienstverlening

Onder leiding van Marjon Krol van het LIB buigen we ons over de vraag hoe we van biodiversiteitsherstel een volwaardig onderdeel kunnen maken in het dienstenaanbod en verdienmodel van agrarisch ondernemers. Hoe komen we van vergoeding naar beloning en wat is het belang van data hierbij? Hoe wordt natuurinclusieve landbouw de nieuwe norm en welke rol speelt het onderwijs hierbij?

4. Real time monitoring: actuele data, essentiële voeding voor verduurzaming

Onder leiding van Ruud Tijssens van Agrifim gaan we in gesprek over het belang van real time monitoring voor verduurzaming van de landbouw- en voedselketen. Welke rol kan real time monitoring spelen in de huidige discussie over de vergunningverlening aan innovatieve oplossingen? Hoe zorgen we dat we de enorme hoeveelheid data die monitoring oplevert ook echt kunnen gebruiken? Kunnen we dit ook gebruiken om het voor de omgeving transparanter te maken wat er gebeurt in de stal? En hoe kunnen we daarmee nieuwe oplossingen versneld en op grote schaal naar de praktijk brengen?

Bekijk hier het actuele programma

Ambitie provincie

Dit innovatiecongres draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. Dit past in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen