Agrofoodpluim voor Keten Duurzaam Varkensvlees

Initiatiefnemers Hans Verhoeven en Mark van den Eijnden namen het provinciale schouderklopje in ontvangst namens alle deelnemers in de keten. De KDV doet er alles aan om duurzaamheid in de varkenshouderij te vergroten en dat is goed voor de dieren, voor de consumenten en voor het milieu.

De provincie Noord-Brabant heeft vandaag de Agrofoodpluim uitgereikt aan Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). Initiatiefnemers Hans Verhoeven en Mark van den Eijnden namen het provinciale schouderklopje in ontvangst namens alle deelnemers in de keten. De KDV doet er alles aan om duurzaamheid in de varkenshouderij te vergroten en dat is goed voor de dieren, voor de consumenten en voor het milieu.

‘Dit soort ondernemers weet een beter leven voor varkens en winst voor het milieu te combineren met een goed renderend bedrijf. Zo zorgen ze ervoor dat veehouderij blijvend toekomst heeft in Brabant’, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings die de Agrofoodpluim overhandigde.

Oog voor milieu en dierenwelzijn

De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) is een samenwerkingsverband tussen varkensboeren, een slachterij, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, cateraars en retailers. Hun gezamenlijke doel: duurzaam varkensvlees produceren met oog voor milieu en dierenwelzijn. De stichting stelt strenge eisen met betrekking tot duurzaamheid aan de partners én helpt hen aan deze eisen te voldoen.


Simpel en logisch

Deelnemers aan de KDV zoeken in hun dagelijkse werkpraktijk ook voortdurend naar logische, vaak relatief gemakkelijk te realiseren verbeteringen. Een goed voorbeeld is de drinkwatervoorziening voor de varkens. Door méér druk op de waterleidingen te zetten, komen er veel minder bacteriën van de varkens in het leidingsysteem terecht. Het water is daardoor gezonder. Zo zijn ook de varkens gezonder en groeien ze beter.


Van innovatie naar praktijk

Innovatieve ideeën worden op haalbaarheid getest op de demo-boerderij De Hoeve en bij andere varkenshouders in de keten. Een geslaagde proef betekent dat er in de keten een harde eis van wordt gemaakt: de partners moeten de innovatie dan binnen 1 à 2 jaar hebben ingevoerd op hun eigen bedrijf. Daarbij worden ze niet aan hun lot overgelaten: bedrijfscoaches helpen bij de doorontwikkeling.


Dierenwelzijn

“Belangrijk onderdeel van dierenwelzijn is de gezondheid van het dier; een weg die je als boer moet bewandelen als je je wilt onderscheiden”, aldus initiatiefnemer Hans Verhoeven. Het levert bovendien meteen economisch rendement op. Want gezonde dieren betekent minder medische kosten. En innovaties als de monovergister leiden tot een besparing op energiekosten.


Mono-vergister

Die monovergister wordt momenteel geïnstalleerd op de demo-boerderij De Hoeve in Valkenswaard. Hierin komen mest en urine samen en daarin zitten bacteriën die de koolstof omzetten naar biogas, vergelijkbaar met aardgas. Dit kan ingezet worden om het eigen bedrijf te voorzien van elektriciteit en warmte. Dat is dus weer een nieuwe stap richting de energie neutrale boerderij. Een andere ontwikkeling om trots op te zijn is het feit dat De Hoeve de afgelopen jaren aantoonbaar antibioticavrij is.

Klik op de foto om het filmpje over Keten Duurzaam Varkensvlees te bekijken. 

Cookie-instellingen