Blue Acres krijgt Agrofoodpluim voor combinatie van groenteteelt en viskweek

Blue Acres ontwerpt en produceert systemen, die viskweek combineren met groenteteelt, ook wel aquaponics genaamd. Het professionaliseert de aquaponics-industrie in Nederland en is een inspirerend voorbeeld voor slimme productcombinaties in Brabant. 

Elke maand spreekt de provincie Noord-Brabant via de agrofoodpluim haar waardering uit voor een ondernemer in de agrofoodsector die voorop loopt en inspireert. Aquaponics is de afgelopen vijftien jaar vooral in Amerika en Australië ontwikkeld. Ondernemer Jos Hakkennes: “Blue Acres ontwerpt en produceert sinds 2015 duurzame groenteteeltsystemen, iets wat in Nederland nog niet erg van de grond kwam. In het systeem leveren vissen de mest voor groentegewassen, die op hun beurt weer het water zuiveren waardoor een circulair ecosysteem ontstaat.”

Het bedrijf werkt daarnaast samen met de Stichting Duurzame Kost, en biedt zo arbeidskansen voor mensen met een beperking. Blue Acres is een maatschappelijk-verantwoorde onderneming met een duurzaam, innovatief en circulair product én een grote ambitie. Anne-Marie Spierings: "Brabant wil koploper zijn in duurzame en innovatieve agrofood. Dat vraagt om nieuwe ideeën bedenken én uitvoeren. Ik ben dan ook trots op Brabantse ondernemers zoals Jos Hakkennes die nieuwe kansen zien en die tot een succes maken."

Waterverbruik

Hakkennes: “Volgens ons zit de toekomst van de agrofoodsector in circulair, slimmer, gezonder en weinig tot geen belasting voor natuur en milieu. Het aquaponics-systeem gebruikt geen bestrijdingsmiddelen, hoogstens biologische gewasbeschermingsmethoden en heeft een waterverbruik van 10% van het gangbare verbruik in de tuinbouw. Blue Acres zelf bouwt de systemen zoveel mogelijk met afvalproducten uit de levensmiddelenindustrie, maar is nog niet volledig circulair in die productie. Dat is wel de ambitie voor de toekomst.”

Van systeem tot krop sla 

De grootste consument wordt vooralsnog gevormd door restaurants die producten uit de demokas afnemen, of ondernemingen die een systeem laten plaatsen. Toch kun je ook bij de demokas terecht als je gewoon één krop sla wil kopen, of iets meer wil weten. Ook wil Blue Acres inspelen op andere kansen in de agrofoodsector en Brabantse omgeving: “We willen graag een modulair systeem ontwikkelen waarmee we mogelijk in leegstaande varkensstallen groente gaan telen. Zo krijgt de agrofoodsector in Brabant een nieuwe boost, heeft de burger en omgeving er minder last van, de boer nieuwe business én kan de Brabander genieten van gezonde, duurzaam geproduceerde producten.”

Klik op de foto om het filmpje over Blue Acres te bekijken. 

Cookie-instellingen