PixelFarming laat consument, landbouwrobot en agrariër samen duurzaam groente telen

Online wortelen en uien planten, en op een app bekijken hoe een robot ze bewatert en onkruid wiedt. De moestuin van de toekomst? De ondernemers achter PixelFarming denken van wel: zij gaan voor vraaggestuurd werken in de landbouw en een duurzame voedselketen. Daarmee winnen ze de Agrofoodpluim!

Die toekomst is dichterbij dan je denkt: je kunt nu al je eigen ‘pixel’ landbouwgrond reserveren voor een bedrag vanaf 25 euro. Op deze 2,5 m2 worden dan de groenten geteeld die je ‘digitaal’ zaait. Dat kan tot op 1 plantje precies: jij deelt je perceel precies in zoals je wilt via pachtjepixel.nl. Vervolgens kun je volgen hoe je groentegewas groeit, verzorgd en geoogst wordt via foto’s die de robot verstuurt naar een app. Als de groenten geoogst zijn, krijg je die thuisgestuurd in een pakket.

De campus Almkerk

Komend seizoen test PixelFarming hun landbouwrobot en concept testen op een proefveld van ongeveer 2000 m2. Ondernemer Arend Koekkoek vertelt hoe dit concept tot stand kwam: “Met een aantal partners hebben we een oude boerderij met een stuk grond in Almkerk gekocht, en het innovatiecentrum De Campus Almkerk opgezet. Vanuit een verzameling verschillende expertises zijn we gaan nadenken: kun je op deze kleine schaal ook een boerenbedrijf opzetten die nuttig is? Hoe klein kan dat zijn? Zo is het idee met het beeldscherm met pixels geboren.”

Geen chemicaliën, goed voor de natuur

Het concept van PixelFarming gaat uit van een natuurinclusieve, duurzame manier van groenten, bloemen of granen verbouwen. Doordat een robot precies meet wat elke plant op welk moment nodig heeft, is er minder waterverspilling, zijn geen chemicaliën nodig en is de bodem er beter aan toe. Daarnaast hebben verschillende gewassen die naast elkaar groeien een merkwaardig effect, vertelt Koekkoek enthousiast: “De natuur regelt het zo dat er een ecosysteem ontstaat waarbij het gewas beter groeit, minder snel ziek wordt en de natuur eromheen ook beter groeit en bloeit. Dat betekent: een hogere opbrengst, en een mooie en gezonde natuurlijke omgeving met een diverser landschap. Wij noemen dat een hogere ‘belevingsomgeving’.”

Klik op de foto om het filmpje te bekijken. 

Stel je eens voor: geen velden vol graan, maar fietsen door een omgeving met allerlei soorten gewassen waar potentieel jouw boontjes groeien. PixelFarming gaat voor een korte keten, en dus verbouw je gewassen sámen met een agrariër bij jou in de buurt. Dat heeft ook voordelen voor de agrofoodsector: “Doordat de robot de verzorging en monitoring overneemt houdt de landbouwer meer tijd over voor landschapsbeheer, logistieke processen. Zijn kennis en expertise over de bodem, gewassen en natuur krijgen de ruimte en zijn van belang. Daarnaast wordt de afstand tussen agrariër en consument zo kleiner.”

Bezoek van boer en student

In Almkerk werken Koekkoek, zijn vrouw, vader en nog een groot aantal vernieuwende denkers aan  landbouwinnovatie, vertelt hij: “we willen mensen zelf in staat stellen grip te krijgen op de wereld om hen heen, en ook de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen voedselvoorziening. Door de keten korter te maken en dichterbij te halen proberen we voedselproductie transparanter te maken. Maar ook krijgen we veel bezoek van mogelijke samenwerkingspartners en geïnteresseerden vorig jaar zijn zo’n 250 projectontwikkelaars op bezoek geweest, maar ook studiegroepen agrariërs. We experimenteren met concepten van nul-energie-woningen tot aan deze landbouwrobot.” Voor het project PixelFarming wordt samengewerkt met de Wageningen Universiteit, maar ook starten komend jaar 2 minors van de HAS Hogeschool met onderzoek naar de keten rond pixel farming. “Deze jonge geesten kunnen dit het beste vormgeven: zij moeten er verder mee in de toekomst!”

Waardering van de Provincie

Achter de Campus Almkerk zitten gedreven, idealistische ondernemers die vooruitkijken naar de toekomst. De Agrofoodpluim vinden zij een mooie waardering, en gedeputeerde Anne-Marie Spierings licht toe waarom de Provincie Noord-Brabant zulke initiatieven graag in het zonnetje zet: “Met PixelFarming wordt handen en voeten gegeven aan de voedselketen van de toekomst: vraaggestuurd, dichtbij de consument, transparant, duurzaam en gezond voor mens, economie en natuur. Deze ondernemers gaan voor de toekomst, en dat vergt geduld en ontzettend veel inzet. Hun vermogen om zoveel en zulke diverse expertises uit Brabant samen te brengen en gezamenlijk met zo’n innovatief concept te komen, verdient zeker de Agrofoodpluim. Het zou fantastisch zijn als PixelFarming de agrofoodsector én het landschap in Brabant een boost kan geven!”

Het begint in Brabant

Arend Koekkoek hoopt dat PixelFarming uiteindelijk zorgt voor nieuwe soorten bedrijven, een betere boterham voor de agrariër en een natuurinclusieve vorm van landbouw als norm in ons land. De initiatiefnemers hopen zo een goede wereld achter te laten voor hun kinderen, waarin  boer en consument samenwerken in een zelfvoorzienende samenleving. “Wageningen zei: dit is een manier om zelfs woestijnen terug te dringen. In onze regio hebben we enorm veel technologie- en landbouwkennis in huis. Dus daar beginnen wij: in Brabant.”

Meer weten?

Het laatste nieuws en meer informatie over het pachten van je eigen digitale moestuin vind je op www.pachtjepixel.nl, of kijk op www.campusalmkerk.nl voor meer informatie over het innovatiecentrum.

Cookie-instellingen