Ondersteuning melkveehouders in en om N2000-gebied die willen extensiveren

06-02-2024

Tijdens de goedbezochte informatiebijeenkomst op 29 januari 2024 presenteerde het ministerie van LNV de regeling voor extensivering in overgangsgebieden Natura 2000. Ook werden de mogelijkheden gedeeld die de provincie Noord-Brabant biedt aan ondernemers in de randzone om te extensiveren.

Voor veel aanwezige melkveehouders en adviseurs bracht deze nieuwe informatie zicht op mogelijke kansen voor hun bedrijf of klant(en).

Later werden dan ook contacten gelegd om zich verder te kunnen oriënteren. Melkveehouders en adviseurs die niet aanwezig waren, kunnen alles nalezen in de presentatie. Bij interesse of vragen kunnen zij contact opnemen met het ministerie of de provincie.

Landelijke regeling voor extensiveren

De landelijke regeling voor extensivering in en rond een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied is open voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee partijen en minimaal 200 hectare. Alle informatie, bijbehorende documenten en voorwaarden staan op Categorie 3: Extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (rvo.nl). Op 6 maart 2024 is er een uitgebreid webinar over de regeling. Houd hiervoor de website in de gaten.

Brabantse melkveehouders die gebruik willen maken van deze regeling maar nog op zoek zijn naar een samenwerkingsverband kunnen dit doorgeven aan de provincie. Ook biedt de provincie, indien gewenst, (financiële) hulp bij het opstellen van een aanvraag. Neem in beide gevallen contact op met Andrea Almasi via aalmasi@brabant.nl

Provinciale ondersteuning bij extensiveren

Provincie Noord-Brabant biedt zelf ook diverse subsidies en ondersteuningsmogelijkheden aan melkveehouders die willen extensiveren. Voor kennis, inspiratie en om de eerste stap(pen) te zetten:

Daarnaast kunnen melkveehouders gebruik maken van erfpachtconstructies, zoals:

Valt u onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting?

Dan kunt u kosteloos ondersteuning krijgen van een zaakbegeleider. Kijk hiervoor op Zaakbegeleiding aanvragen - Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Provincie Noord-Brabant; dat kan met Andrea Almasi via aalmasi@brabant.nl.

LNV voorziet groepen boeren, adviseurs of overheden graag van meer informatie over de landelijke regeling. Neem hiervoor contact op met Marieke de Groot via m.degroot@minlnv.nl.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen