Contact

Bezig met nieuwe verdienmodellen voor landbouw of met voedsel als verbindend element tussen boeren en burgers? We zijn altijd geïnteresseerd in inspirerende ideeën, vooral om te kijken of we deze samen verder kunnen helpen!

Sámen werken we aan een duurzaam voedselsysteem. Neem gerust contact met ons op.

Mail: foodupbrabant@brabant.nl
Ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief
Volg ons via social media:

 

   

 

 
 
 

 Of neem persoonlijk contact op met één van ons.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z *
Cookie-instellingen